изпробване

същ. - изпитание, опит, проба
същ. - изпитване, проверка
същ. - провеждане на опити, експериментиране
същ. - изследване, анализ

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • анализ — същ. анализиране, разлагане, разчленение същ. изследване, издирване същ. разбор, критика същ. проба, изпробване, проверка …   Български синонимен речник

  • експериментиране — същ. изпитване, изпробване, провеждане на опити …   Български синонимен речник

  • изпитание — същ. затруднение, трудност, изпития, опасност, мъка, мъчение, изтезание, беда, терзание, гнет, страдание, нещастие, тормоз същ. напрежение, усилие, напън, проверка, проба същ. изпитване, изпробване същ. опит същ. премеждие, скръб, злочестина същ …   Български синонимен речник

  • изпитване — същ. изпитание, проба, изпробване, проверка същ. провеждане на опити, експериментиране …   Български синонимен речник

  • изследване — същ. издирване, търсене, изучаване, проучване, анализ същ. анкета, дознание, разследване същ. изпробване, проба, изпитване, проверка същ. напипване, налучкване, откриване същ. анкетиране, преглед, преглеждане …   Български синонимен речник

  • опит — същ. проба, експеримент, изпитване, практика, опитност, знания, познания, подготовка същ. сондаж, проверка, опитване същ. доказателство, демонстрация същ. изпитание, изпробване същ. начинание, усилие, призив същ. напрежен …   Български синонимен речник

  • проба — същ. опит, изпробване, проверка, изпитване, експеримент, пример, образец същ. изпитание същ. мостра същ. качество същ. глътка, хапка, късче същ. изследване, анализ …   Български синонимен речник

  • пробен — прил. опитен, експериментален, примерен, за изпробване, за проба, за проверка, изпитателен …   Български синонимен речник

  • провеждане на опити — словосъч. изпитване, изпробване, експериментиране …   Български синонимен речник

  • проверка — същ. преглед, ревизия, контрол, обследване, изследване, проверяване, издирване, надзор същ. сондаж, опит, опитване същ. изпитване, изпитание, проба, изпробване същ. контрола същ. повторно преглеждане същ. преглеждане, инс …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.